درس ۱۵ – رستاخیز مردگان

image_pdfimage_print

۱۸۵ – پنجمین سنگ زیربنای ایمانی کدام است ؟

رستاخیز و یا قیام مردگان

۱۸۶ –  اصل رستاخیز مردگان به چه مفهومیست ؟

این تعلیم به این مفهوم است که پایان زندگی جسمانی ما پایان موجودیت ما نیست . و ما معتقد به زندگی پس از مرگ جسمانی و قیام از مرگ هستیم .

اول تسلکیان باب ۴ آیه ۱۳-۱۴

اول قرنتیان باب ۱۵ آیه ۱۲-۲۳

۱۸۷ – آیا رستاخیز تنها مختص به مسیحیان است ؟

نه. رستاخیز برای  نجات یافتگان و غیر نجات یافتگان است . ایمان داران قیام کرده و وارد حیات جاودان می شوند و بی ایمانان زندگی در محکومیت جاودان  را آغاز می کنند .

یوحنا باب ۵ آیه ۲۸-۲۹

اعمال رسولان باب ۲۴ آیه ۱۵

دانیال نبی باب ۱۲ آیه ۲

۱۸۸ – چه اتفاقی برای مسیحیان پس از مرگشان می افتد  ؟

بدن آنها می میرد و دانه ای میشود که بدن روحانی آنان از ان سر چشمه میگیرد .

اول قرنتیان ۱۵ آیه ۳۵-۳۷  و ۴۲-۴۴

مزامیر باب ۱۴۶ آیه ۴

جان و روح آنان به بهشت فردوس یا آغوش ابراهیم میرود تا در انتظار قیام صالحین   در حضور خدا زیست کند.

دوم قرنتیان باب ۵ آیه ۶-۸

لوقا باب ۲۳ آیه ۳۹-۴۳

لوقا باب ۱۶ آیه ۲۲-۲۳

۱۸۹ – آیا روح ما پس از مرگ آگاه  است ؟

 

تکالیف بخش ۱۵

۱- اصل اعتقاد به رستاخیز پس از مرگ را توضیه دهید .

۲- آیا پس از مرگ آگا هی داریم ؟

۳- جلال یافتن را توزیح دهید  .

۴- نجات نیافتگان و بی ایمانان پس از مرگ به چه مکانی می روند ؟

۵- کار مسیح پس از مصلوب شدن  در ایستگاه مردگان را توزیح دهید  ؟

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید