درس ۲۰ بشارت انجیل و کلام خدا

 بشارت  انجیل و کلام خدا 

۲۶۲ – ماموریت بزرگ چیست ؟

الف. مسیح در انتهای خدمت خود شاگردان را جمه نمود و آنان را بر مسولیت ها گماشت و به آنان قدرت داد تا پیام و خبر خوش انجیل را به تمامی دنیا پخش کنند.  این دستور و رهنمود ، ماموریت بزرگ خوانده می شود .

ب. این ماموریت به دفعات تکرار شده است .در کتاب اعمال رسولان و در هر چهار انجیل. که نمایانگر حائز اهمیت بودن این امر نزد مسیح است .

متی باب ۲۸ آیه ۱۹-۲۰

مرقس باب ۱۶ آیه ۱۵-۲۰

لوقا باب ۲۴ آیه ۴۶- ۴۸

یوحنا باب ۲۰ آیه ۲۱

اعمال رسولان باب ۱ آیه ۸

۲۶۳ – انجیل چیست ؟

انجیل یعنی خبر خوش، مژده . خبر خوش که مسیح به ارمغان می آورد. راهی برای بنا نمودن رابطه حقیقی با خدا میان انسان گناه کار و خدای قدوس . مژده بخشیده شدن از گناهان از ایمان به خداوندی مسیح و پذیرفتن او به عنوان ناجی خود.

۲۶۴ – “شاهد “بودن یا “شهادت ” دادن به چه معناست ؟

الف. این لغت در زبان ابری به معنای ” تکرار و انجام دوباره ” می باشد.

در زبان یونانی این لغت به معنای ” مدرک ارائه دادن و شهادت دادن ” است .

ب. یک شاهد در مورد چیزی که دیده یا مستقیما شنیده یا میداند سخن می گوید . شاهد کسی است که  شهادتی برای بازگو کردن دارد .

تثنیه باب ۱۹ آیه ۱۵

یوحنا باب ۱ آیه ۳۲-۳۴

۲۶۵ – شهادت یک مسیحی چیست ؟

در وحله نخست شهادت یک مسیحی بازگو کردن چگونگی ملاقات او با مسیح است .طبیعتا از زندگی پیش از تولد دوباره سخن گفته می شود و اینکه چگونه مسیح ما را تغییر داده است . میتوان از آیه ای نیز که با قلبمان سخن گفته استفاده کنیم. و اینکه چرا ما ایمان به مسیح را به دیگران توصیه میکنیم.

اول پطرس باب ۳ آیه ۱۵

۲۶۶ – در شهادت چه کاری را مسول نیستیم انجام دهیم ؟

الف . ما مجبور به دفاع از خدا نیستیم . مجبور به پیروزی در مباحثه نیستیم. نیازی به متقاعد کردن افراد به دوست داشتن پیام ما نیست . شهادت صرفا یعنی بازگو کردن کار مسیح در زندگی ما .

ب. اغلب افرادی وجود دارند که از شنیدن شهادت شما عصبانی می شوند و ما را مورد تهاجم قرار می دهند چون اغلب شهادت ما در اینگونه افراد  ایجاد احساس گناه می کند .

یوحنا باب ۹ آیه ۲۴-۳۴

متی باب ۵ آیه ۱۰-۱۲

۲۶۷ – اوانجلیسم ، بشارت چیست ؟

یعنی موعظه پیام انجیل به منظور صید جانها ی گمشدگان برای ملکوت مسیح

۲۶۸ – چرا باید بشارت دهیم ؟

الف .  ماموریت بزرگ از سوی مسیح دستوری مستقیم و صریح است . رسانیدن پیام خوش نجات مسیح را به آنانیکه حقیقت را نشنیده اند اهمیت خاصی دارد .

ب. این پیام بی شک مهم ترین پیام برای هر فرد گناه کار است .اگر خبر شنیده نشود ، امکان انتخاب این راه از دست می دهند.

رومیان باب ۱۰ آیه ۱۳-۱۵

۲۶۹ – آیا بشارت دادن برای هر ایماندار مسیح است  ؟

بله . نه تنها این امر ماموریت بزرگ است بلکه سخن گفتن از ایمان به رشد روحانی ما کمک می کند .

۲۷۰ – یک بشارت دهنده کیست ؟

یک بشارت دهنده کسیست که خدا به او عطای سخن گفتن از انجیل را برای بی ایمانان بخشیده است . همچنین قسمتی مهم از سازمان کلیسا بخش بشارت آن می باشد .

اعمال رسولان باب ۲۱ آیه ۸

افسسیان باب ۴ آیه ۱۱

دوم تیمو توس  باب ۴ آیه ۵

۲۷۱ – آیا همه ایمانداران بایستی بشارت دهنده شوند ؟

خیر. همه ایمانداران به عنوان شاهدان مسیح خوانده شدگی دارند. اما همه ایمانداران دارای عطای بشارت دهنگی نیستند.

اول قرنتیان باب ۱۲ آیه ۱۴- ۱۸

۲۷۲ – اقسام اصلی بشارت کدامند ؟

نوع سازمان یافته بشارت  و نوع بشارت دوستی از طریق روش زندگیمان

۲۷۳ –   بشارت سازمانی چیست ؟

این نوع بشارت از سوی کلیسا یا گروه های مسیحی برای صید جانها  ترتیب و نظارت می شود. این نوع بشارت فرم های مختلفی دارد . شامل شهادت خیابانی ، شهادت دو به دو ، پخش برنامه رادیویی و تلوزیونی ، ترتیب چادر و یا کنسرت مسیحی می شود.

۲۷۴ – بشارت از طریق دوستی و یا روش زندگی کدام است ؟

یعنی بشارت دادن به کسانی که در زندگی شخصی و روزمره ملاقات می کنیم. این روشی بسیار موثر است و همانند بشارت خیابانی حائز ارزش است . پولس به همه اطرافیان خود بشارت می داد حتی به نگهبانان خود در زندان.

فیلیپیان باب ۱ آیه ۱۲-۱۳

۲۷۵ – نقش روح القدس در شهادت ما چیست ؟

الف . نقش ما به عنوان شاهد بیان حقیقتی است که دیده و شنیده ایم . خدا از طریق روح القدس علاقه افراد را به سوی مسیح جلب میکند و آنان به خاطر گناهانشان ملزم می کند.

ب . به یاد داشته باشیم که هرگز نقش روح القدس را بازی نکنیم. مطمئن باشیم که روح القدس قادر به  ایفای نقش خود می باشد .

یوحنا باب ۶ آیه ۴۴

یوحنا باب ۱۲ آیه ۳۲

اشتراک گذاری :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

About آشنایی با مسیحیت

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by آشنایی با مسیحیت →

پاسخ دهید