درس۲۱ – ده فرمان

قسمت اول

۲۷۶ – چرا خدا ده فرمان را به فرزندان اسرائیل  ابلاغ کرد ؟

الف – ده فرمان خلاصه ایست از قانون اخلاقی .ده فرمان برای تشخیص گناهان اسرائیل به آنان  داده شد . و نمایانگر آن چیزی بود که خدا گناه محسوب می نماید . زمانیکه قوم اسرائیل این قوانین را دریافت مسئول حفظ و عمل به آن محسوب شدند .

رومیان

۷ آیه ۷

ب – ده فرمان  به منظور مهار کردن انسان گناه کار   از طرف خدا رسید . قانون به فرد گناهکار اخطاریست از پیامد مجازات .

اول تیموتاوس باب ۱ آیه ۹-۱۰

ج – قانون به اسرائیل داده شد تا قدوسیت خدا را در یابد .

رومیان باب ۷ آیه ۱۲

د – قانون الزام وجود و نیاز به  منجی بر انسان مکشوف کرد  از این بابت که هیچ انسانی قادر به حفظ قانون به توانایی خود نمی باشد .  در نهایت این قانون ، انسان را به مسیح هدایت می کند .

رومیان باب ۱۰ آیه ۴

اشتراک گذاری :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

About آشنایی با مسیحیت

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by آشنایی با مسیحیت →

پاسخ دهید