آیا کتاب مقدس با علم توافق دارد؟

image_pdfimage_print
آیا کتاب مقدس با علم توافق دارد؟
آیا کتاب مقدس با علم توافق دارد؟

مخالفان معتقدند که کتاب مقدس با علم در تضاد است. اما آیات کتاب مقدس ادعای آنان را رد می کند:

زمان، آغازی داشته است: اشاره به نقشه و هدف خداوند در قبل از آفرینش جهان (دوم تیموتاوس فصل ۱ آیه ۹، تیطوس فصل ۱ آیه ۲، اول قرنتیان فصل ۲ آیه ۷)

عالم هستی آغازی داشته است: در ابتدا، خدا آسمان ها و زمین را آفرید (پیدایش فصل ۱ آیه ۱، اشعیاء فصل ۴۲ آیه ۵)

عالم هستی از نیستی آفریده شده (عبرانیان فصل ۱۱ آیه ۳)

عالم هستی در حال توسعه است و کهکشان ها در حال دور شدن از یکدیگر هستند: خدا به تنهایی آسمان ها را گسترانیده است (ایوب فصل ۹ آیه ۸، مزمور ۱۰۴ آیه ۲، اشعیاء فصل ۴۰ آیه ۲۲، فصل ۴۲ آیه ۵، فصل ۴۵ آیه ۱۲، فصل ۴۸ آیه ۱۳، زکریا فصل ۱۲ آیه ۱)

قانون دوم ترمودینامیک می گوید ماده و انرژی رو به زوال است. کتاب مقدس می فرماید:”آسمان و زمین فانی می شوند، اما تو ای خداوند، باقی هستی. همه آن ها (عالم هستی) چون جامه پوسیده خواهند شد و از بین خواهند رفت” (مزمور ۱۰۲ آیه ۲۶)

گزارش کتاب مقدس از مراحل آفرینش با تحقیقات علمی (زمین شناسی/ زیست شناسی) کاملا هماهنگی و مطابقت دارد (پیدایش فصل اول)
تعداد ستارگان بی شمار است (پیدایش فصل ۲۲ آیه ۱۷، ارمیاء فصل ۳۳ آیه ۲۲)

ستارگان و سیاره ها با یکدیگر فرق دارند (اول قرنتیان فصل ۱۵ آیه ۴۱)
نیروی جاذبه میان ستارگان و کهکشان ها (ایوب فصل ۳۸ آیه ۳۱)
حرکت نور: خدا از ایوب پرسید:”آیا می دانی روشنایی و تاریکی از کجا می آیند؟ آیا می توانی حدودشان را پیدا کنی و به سرچشمه آن ها برسی؟” (ایوب فصل ۳۸ آیات ۱۹- ۲۰)

زمین توسط آسمان ها کنترل می شود: خداوند از ایوب پرسید:”آیا از قوانین آسمان سر در می آوری و می دانی این ها چه تاثیری بر زمین دارند؟” (ایوب فصل ۳۸ آیه ۳۳)

شکل سیاره زمین، کروی است (اشعیاء فصل ۴۰ آیه ۲۲)

ساعات روز و شب در سیاره زمین یکسان نیست: اشاره مسیح به ربوده شدن هم زمان ایمانداران در دوران آخر جهان (لوقا فصل ۱۷ آیات ۳۱- ۳۶)

بخار به باران تبدیل می شود: خداوند به ایوب می گوید:”خدا بخار آب را به بالا می فرستد و آن را به باران تبدیل می کند. سپس ابرها، باران را به فراوانی برای انسان ها می ریزند” (ایوب فصل ۳۶ آیات ۲۷- ۲۸)

چگونگی پدید آمدن خشکی ها: “آن گاه به فرمان خداوند آب دریا به عقب رفت و با دمیدن نفس او خشکی پدید آمد” (دوم سموئیل فصل ۲۲ آیه ۱۶)

مواد آلی در بدن انسان: خداوند از خاک زمین، آدم را سرشت. خداوند به آدم فرمود:”زیرا تو از خاک سرشته شدی و به خاک هم بر خواهی گشت” (پیدایش فصل ۲ آیه ۷، فصل ۳ آیه ۱۹)
جان هر موجودی در خون اوست (لاویان فصل ۱۷ آیه ۱۱)

 

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید