تسلیم خداوند باشید

image_pdfimage_print
تسلیم خداوند بلشید
تسلیم خداوند باشید

از کجا در میان شما جنگ وجدل پیش می آید؟

آیا نه از امیالتان که در اعضای شما به ستیزه مشغولند؟

حسرت چیزی را می خورید اما آن را بدست نمی آورید.

از طمع مرتکب قتل می شوید اما باز به آنچه می خواهید نمی رسید جنگ و جدل به پا می کنید اما بدست نمی آورید از آن رو که درخواست نمی کنید! آنگاه که درخواست می کنید.نمی یابید زیرا با نیت بد درخواست می کنید تا صرف هوسرانیهای خود کنید.
ای زنا کاران آیا نمی دانید دوستی با دنیا دشمنی با خداست؟ هر که در پی دوستی با دنیاست خود را دشمن خدا می سازد آیا گمان می برید کتاب بیهوده گفته است:((روحی که خدا در ما ساکن کرده تا به حد حسادت مشتاق ماست))

اما فیضی که او میبخشد بس فزونتر است.از همین رو کتاب می گوید:

((خدا در برابر متکبران می ایستد اما فروتنان را فیض می بخشد))

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید