آیا طبق شریعت یهود، عیسی توسط لمس یک زن بیمار، نجس شد؟(مرقس فصل ۵ آیات ۲۵- ۳۴)

آیا طبق شریعت یهود، عیسی توسط لمس یک زن بیمار، نجس شد؟(مرقس فصل ۵ آیات ۲۵- ۳۴)

آیا طبق شریعت یهود، عیسی توسط لمس یک زن بیمار، نجس شد؟(مرقس فصل ۵ آیات ۲۵- ۳۴)

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →