مادر نوکیش مسیحی زندانی ابراهیم فیروزی این مادر از بیماری سرطان رنج میبرد

مادر نوکیش مسیحی زندانی ابراهیم فیروزی این مادر از بیماری سرطان رنج میبرد

مادر نوکیش مسیحی زندانی ابراهیم فیروزی این مادر از بیماری سرطان رنج میبرد

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →