اشعیا باب ۲۶ آیه ۴

image_pdfimage_print
اشعیا باب ۲۶ آیه ۴
اشعیا باب ۲۶ آیه ۴

اشعیا باب ۲۶  آیه ۴

توکّل شما تا ابد بر خداوند باشد، او همیشه حامی شما خواهد بود.