هشدار در مورد زنا

image_pdfimage_print

هشدار در مورد زنا
هشدار در مورد زنا

۱ ای‌ پسر من‌، به‌ حکمت‌ من‌ توجه‌ نما، و گوش‌ خود را به‌ فطانت‌ من‌ فراگیر،  ۲ تا تدابیر را محافظت‌ نمایی‌، و لبهایت‌ معرفت‌ را نگاه‌ دارد.  ۳ زیرا که‌ لبهای‌ زن‌ اجنبی‌ عسل‌ را می‌چکاند، و دهان‌ او از روغن‌ ملایم‌تر است‌.  ۴ لیکن‌ آخر او مثل‌ اَفْسَنتین‌ تلخ‌ است‌ و بُرنده‌ مثل‌ شمشیر دودم‌.  ۵ پایهایش‌ به‌ موت‌ فرو می‌رود، و قدمهایش‌ به‌ هاویه‌ متمّسک‌ می‌باشد.  ۶ به‌ طریق‌ حیات‌ هرگز سالک‌ نخواهد شد. قدمهایش‌ آواره‌ شده‌ است‌ و او نمی‌داند.  ۷ و الا´ن‌ ای‌ پسرانم‌ مرا بشنوید، و از سخنان‌ دهانم‌ انحراف‌ مورزید.  ۸ طریق‌ خود را از او دور ساز، و به‌ در خانه‌ او نزدیک‌ مشو.  ۹ مبادا عنفوان‌ جوانی خود را به‌ دیگران‌ بدهی‌، و سالهای‌ خویش‌ را به‌ ستم‌کیشان‌.  ۱۰ و غریبان‌ از اموال‌ تو سیر شوند، و ثمره‌ محنت‌ تو به‌ خانه‌ بیگانه‌ رود.  ۱۱ که‌ در عاقبتِ خود نوحه‌گری‌ نمایی‌، هنگامی‌ که‌ گوشت‌ و بدنت‌ فانی‌ شده‌ باشد،  ۱۲ و گویی‌ چرا ادب‌ را مکروه‌ داشتم‌، و دل‌ من‌ تنبیه‌ را خوار شمرد،  ۱۳ و آوازمرشدان‌ خود را نشنیدم‌، و به‌ معلمان‌ خود گوش‌ ندادم‌.  ۱۴ نزدیک‌ بود که‌ هر گونه‌ بدی‌ را مرتکب‌ شوم‌، در میان‌ قوم‌ و جماعت‌.  ۱۵ آب‌ را از منبع‌ خود بنوش‌، و نهرهای‌ جاری‌ را از چشمه‌ خویش‌.  ۱۶ جویهای‌ تو بیرون‌ خواهد ریخت‌، و نهرهای‌ آب‌ در شوارع‌ عام‌،  ۱۷ و از آنِ خودت‌ به‌ تنهایی‌ خواهد بود، و نه‌ از آنِ غریبان‌ با تو.  ۱۸ چشمه‌ تو مبارک‌ باشد، و از زن‌ جوانی خویش‌ مسرور باش‌،  ۱۹مثل‌ غزال‌ محبوب‌ و آهوی‌ جمیل‌. پستانهایش‌ تو را همیشه‌ خرّم‌ سازد، و از محبت‌ او دائماً محفوظ‌ باش‌.  ۲۰ لیکن‌ ای‌ پسر من‌، چرا از زن‌ بیگانه‌ فریفته‌ شوی‌؟ و سینه‌ زن‌ غریب‌ را در بر گیری‌؟  ۲۱ زیرا که‌ راههای‌ انسان‌ در مدّنظر خداوند است‌، و تمامی طریقهای‌ وی‌ را می‌سنجد.  ۲۲ تقصیرهای‌ شریر او را گرفتار می‌سازد، و به‌ بندهای‌ گناهان‌ خود بسته‌ می‌شود.  ۲۳ او بدون‌ ادب‌ خواهد مرد، و به‌ کثرت‌ حماقت‌ خویش‌ تلف‌ خواهد گردید.

 

امثال   باب ۵

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید