فواید حکمت

image_pdfimage_print
فواید حکمت
فواید حکمت

  امثال   باب ۲
  فواید حکمت

 ۱ ای‌ پسر من‌ اگر سخنان‌ مرا قبول‌ می‌نمودی و اوامر مرا نزد خود نگاه‌ می‌داشتی‌،  ۲ تا گوش‌ خود را به‌ حکمت‌ فرا گیری‌ و دل‌ خود را به‌ فطانت‌ مایل‌ گردانی‌،  ۳اگر فهم‌ را دعوت‌ می‌کردی‌ و آواز خود را به‌ فطانت‌ بلند می‌نمودی‌،  ۴ اگر آن‌ را مثل‌ نقره‌ می‌طلبیدی‌ و مانند خزانه‌های‌ مخفی‌ جستجو می‌کردی‌،  ۵ آنگاه‌ ترس‌ خداوند را می‌فهمیدی‌، و معرفت‌ خدا را حاصل‌ می‌نمودی‌.  ۶ زیرا خداوند حکمت‌ را می‌بخشد، و از دهان‌ وی‌ معرفت‌ و فطانت‌ صادر می‌شود.  ۷ به‌ جهت‌ مستقیمان‌، حکمت‌ کامل‌ را ذخیره‌ می‌کند و برای‌ آنانی‌ که‌ در کاملّیت‌ سلوک‌ می‌نمایند، سپر می‌باشد،  ۸ تا طریقهای‌ انصاف‌ را محافظت‌ نماید و طریق‌ مقّدسان‌ خویش‌ را نگاه‌ دارد. ۹ پس‌ آنگاه‌ عدالت‌ و انصاف‌ را می‌فهمیدی‌، واستقامت‌ و هر طریق‌ نیکو را.  ۱۰ زیرا که‌ حکمت‌ به‌ دل‌ تو داخل‌ می‌شد و معرفت‌ نزد جان‌ تو عزیز می‌گشت‌.  ۱۱تمیز، تو را محافظت‌ می‌نمود، و فطانت‌، تو را نگاه‌ می‌داشت‌،  ۱۲ تا تو را از راه‌ شریر رهایی‌ بخشد، و از کسانی‌ که‌ به‌ سخنان‌ کج‌ متکّلم‌ می‌شوند.  ۱۳ که‌ راههای‌ راستی‌ را ترک‌ می‌کنند، و به‌ طریقهای‌ تاریکی‌ سالک‌ می‌شوند.  ۱۴ از عمل‌ بد خشنودند، و از دروغهای‌ شریر خرسندند.  ۱۵ که‌ در راههای‌ خود مُعَوّجند، و در طریقهای‌ خویش‌ کج‌رو می‌باشند.  ۱۶ تا تو را از زن‌ اجنبی‌ رهایی‌ بخشد، و از زن‌ بیگانه‌ای‌ که‌ سخنان‌ تملّق‌آمیز می‌گوید،  ۱۷ که‌ مُصاحبِ جوانی خود را ترک‌ کرده‌، و عهد خدای‌ خویش‌ را فراموش‌ نموده‌ است‌.  ۱۸ زیرا خانه‌ او به‌ موت‌ فرو می‌رود و طریقهای‌ او به‌ مردگان‌.  ۱۹ کسانی‌ که‌ نزد وی‌ روند برنخواهند گشت‌، و به‌ طریقهای‌ حیات‌ نخواهند رسید.  ۲۰ تا به‌ راه‌ صالحان‌ سلوک‌ نمایی‌ و طریقهای‌ عادلان‌ را نگاه‌ داری‌.  ۲۱ زیرا که‌ راستان‌ در زمین‌ ساکن‌ خواهند شد، و کاملان‌ در آن‌ باقی‌ خواهند ماند.  ۲۲ لیکن‌ شریران‌ از زمین‌ منقطع‌ خواهند شد، و ریشه‌ خیانتکاران‌ از آن‌ کنده‌ خواهد گشت‌.

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید