اول یوحنا باب ۴ آیه ۱۵

image_pdfimage_print
اول یوحنا باب ۴ آیه ۱5
اول یوحنا باب ۴ آیه ۱۵

اول یوحنا باب ۴  آیه ۱۵

و هرکه اقرار کند که عیسی پسر خداست، خدا در اوست و او در خدا.