مزامیر باب ۱۸ آیه ۳۰

image_pdfimage_print
مزامیر باب 18 آیه 30
مزامیر باب ۱۸ آیه ۳۰

مزامیر باب ۱۸  آیه ۳۰

راه خدا کامل و وعدهٔ خداوند قابل اطمینان است. او حافظ کسانی است که به او پناه می‌آورند.