متی باب ۶ آیه ۳۴

image_pdfimage_print
متی باب 6 آیه 34
متی باب ۶ آیه ۳۴

متی باب ۶  آیه ۳۴

پس نگران فردا نباشید، نگرانی فردا برای فرداست و بدی امروز برای امروز کافی است.