یوحنا باب ۱۶ آیه ۳۳

image_pdfimage_print

یوحنا باب ۱۶ آیه ۳۳
یوحنا باب ۱۶ آیه ۳۳

یوحنا باب ۱۶  آیه ۳۳

این چیزها را به شما گفتم تا در اتّحاد با من آرامش داشته باشید. در جهان رنج و زحمت خواهید داشت. ولی شجاع باشید، من بر دنیا چیره شده‌ام.»