اهمیت و نقش زنان ۵

image_pdfimage_print
اهمیت و نقش زنان 5
اهمیت و نقش زنان ۵

جلسۀ پنجم

روحیۀ یک زن خدا نسبت به همسرش

در اول پطرس ۳ : ۱ – ۶، کلام خدا به زنان راهنمایی های بسیار مهمی در مورد رابطه با همسر می کند. خدا از زنان می خواهد همواره طبق این آیات با همسر خود رفتار کنند.  حتی اگر شوهر، ایماندارِ مسیحی نباشد و رفتارِ او نسبت به همسرش درست نباشد، خواست خدا این است که زن روحیه و رفتار مسیحانۀ  خود را حفظ کند.
۱٫ زن خدا بدون کلام (غرغر و شکایت) و فقط با سیرت خود شوهرش را مجاب می کند.
اول پطرس ۳ : ۱
۲٫ زن خدا روحیۀ شکرگزاری دارد.
اول پطرس ۳ : ۱ – ۲
۳٫ زن خدا سیرت طاهر و خدا ترس دارد.
اول پطرس ۳ : ۲
۴٫ زیبایی زن خدا در روح حلیم و آرام اوست.
اول پطرس ۳ : ۳ – ۴
۵٫ زن خدا را ترس کنترل نمی کند بلکه ایمانش او را برای نیکویی کنترل می کند.
اول پطرس ۳ : ۶

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید