مزامیر باب ۱۸ آیه ۲

image_pdfimage_print
مزامیر باب ۱۸ آیه ۲
مزامیر باب ۱۸ آیه ۲

مزامیر باب ۱۸  آیه ۲

۲↵ خداوند پشتیبان من است؛
پناهگاه مستحکم من،
خدای من نجات‌دهندهٔ من است.
او همانند یک پناهگاه از من محافظت می‌کند؛
او مرا حمایت می‌کند و مرا در امنیّت نگاه می‌دارد.