امثال باب ۹ آیه ۱۰

image_pdfimage_print
امثال باب ۹  آیه ۱۰
امثال باب ۹  آیه ۱۰

امثال باب ۹  آیه ۱۰

۱۰↵ برای اینکه دانا شوی، ابتدا باید به خداوند احترام بگذاری. اگر آن قدّوس را بشناسی حکیم خواهی گردید.