اول پطرس باب ۲ آیه ۱۶

image_pdfimage_print
اول پطرس باب ۲ آیه ۱۶
اول پطرس باب ۲ آیه ۱۶

اول پطرس باب ۲ آیه ۱۶

۱۶↵ مثل افرادی که کاملاً آزاد هستند زندگی کنید، امّا نگذارید این آزادی شما بهانه‌ای برای رفتار ناشایست باشد، بلکه به عنوان بندگان خدا زندگی کنید.