سوال یک خواننده غیرمسیحی: چرا کتاب مقدس ساده و قابل فهم است؟ کتابی که خدا به انسان می دهد باید متن آن پیچیده باشد!

image_pdfimage_print
سوال یک خواننده غیرمسیحی: چرا کتاب مقدس ساده و قابل فهم است؟ کتابی که خدا به انسان می دهد باید متن آن پیچیده باشد!
سوال یک خواننده غیرمسیحی: چرا کتاب مقدس ساده و قابل فهم است؟ کتابی که خدا به انسان می دهد باید متن آن پیچیده باشد!

پاسخ: اگر خدا با زبان پیچیده سخن می گفت، مردم به دام سفسطه گرفتار می شدند و می گفتند:”چون جمله ساده و قابل فهم است، پس خدا آن را نگفته است.” از سوی دیگر، درک بخش هایی از کتاب مقدس چندان سهل و آسان نیست و نیاز به مطالعه تفاسیر دارد. تفاسیر زیادی به بررسی متن کتاب مقدس پرداخته اند.

هدف از ارائه کتاب مقدس آزادی انسان از قلمرو گناه و زندگی با خداوند است و نه بررسی دستورزبان و درک معانی واژگان.

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید