ارمیا باب ۲۹ آیه ۱۱

image_pdfimage_print
ارمیا باب ۲۹ آیه ۱۱
ارمیا باب ۲۹ آیه ۱۱

ارمیا باب ۲۹ آیه ۱۱

۱۱↵ تنها من هستم که از سرنوشتی که برای شما تعیین کرده‌ام، آگاهم. سرنوشتی که برای شما رفاه و سعادت می‌آورد نه مصیبت، نقشه‌ای برای آینده‌ای که در انتظار آن هستید.