درس ۵ معرفی عهد

image_pdfimage_print

۳۹ –  عهد چیست؟ 

الف) این لغت در زبان انگلیسی به معنا ی توافق و قرارداد الزام آور بین دو یا طرفین بیشتر می باشد  و قول  به  وعده به عمل می باشد .

* قراردادهای معامله ، سند و قول نامه ، وصیت نامه ، گرو گذاشتن ، سوگند ، معاهده های کاری ازمثال  ها و  نمونه های عهد می باشند 

ب)  در معنی عبری این لغت به معنای  توافق و پیمان محکم ترجمه میشود .

* قراردادهای معامله ، * پیمان بستن واقعه ای بسیار جدی محسوب میشد . این مساله با تشریفات قربانی نمودن یک حیوان انجام میشد برای مهر و تاکید یک توافق . بعد از قربانی حیوان را به دو نیم تقسیم نموده و طرفین از میان حیوان به دو نیم شده عبور میکردند  تا راسخ بودن خود را برای حفظ و عمل به عهد نشان دهند . اصطلاح بریدن معامله در همه زبان ها از همین سنت و رسم ریشه گرفته .

پیدایش باب ۱۵ آیه ۹-۱۰ و ۱۷

ارمیا باب ۳۴  آیه ۱۸

ج ) این لغت در زبان یونانی به معنی “تعیین طبق توافق ” یا همان قراد داد می باشد. یعنی قصد و همت  طرفین قرارداد ، در عملی نمودن و حفظ قول ذکر شده هست و خواهد بود .

افسسیان باب ۲ آیه ۱۱-۱۲ سند و قول نامه ، وصیت نامه ، گرو گذاشتن ، سوگند ، معاهده های کاری ازمثال  ها و  نمونه های عهد می باشند .

۴۰-  انو ا ع مختلف عهد ها کدامند ؟

عهد میان انسانها یی که برابرند

عهد میان انسانها ای که برابر نیستند

عهد میان خدا و انسان

۴۱- خوصوصیات معمول عهد میان انسانها ی برابر کدامند ؟

الف)  در این مورد انسانها با یکدیگر مذاکره و تبادل نظر میکنند و هر یک از طرفین ملزم به فراهم کردن مسایل ضروری برای پیشبرد این پیمان خواهد بود و در عین اینکه  طرف مقابل نیز مجبور به نگهداشتن قول خود می شود .

ب ) مثال بارز آن عهد دفاع می باشد که مشخص کننده نقش یاری رسانان در زمان جنگ می باشد .

پیدایش باب ۱۴ آیه ۱۳

پیدایش  باب ۳۱ آیه ۴۴  و ۵۰-۵۳

۴۲ – خصوصیات معمول عهد میان دسته های نا برابر چیست؟

الف ) وقتی دو گروه نا برابر از نظر قدرت و نفوذ با یکدیگر وارد عهد می شوند ، به طور معمول طرف پر نفوذ تر ، شرایط را به نفع خود به طرف ضعیف تر تحمیل میکند .

 * مثال بارز آن مثال فاتح v مغلوب  در جنگ است  . گروه فاتح شرایط را دیکته و تحمیل میکند و مغلوب نا چار به پذیرفتن و قبول می شود .

همچنین وصیت فرد وفات یافته  به دریافت کنندگان میراث بدون مشورت با آنان تحمیل می شود .

یوشع باب ۹ آیه ۳-۴ و ۶ و ۱۵-۲۱

۴۳- عواقب شکستن قرارداد عهد چیست؟

الف) وقتی عهدی به توافق می رسد و مهر و تایید می شود ، طرفین جایز به شکستن یا نسخ آن و یا تغییر آن نیستند .

ب) به محض اینکه یکی از طرفین قدر به انجام تکالیف ذکر شده در قرار داد نباشد ، عهد فسخ شده اعلام میشود و طرفین دیگر عهد نامه دیگر ملزم به رعایت قرارداد پیمان نیستند. و مقصر طرفی شمرده می شود که قادر به نگاهداشتن تبصره های عهد نامه نبوده است.

ج ) وقتی عهدی در نام خدا بسته می شود ، خدا نظارت بر این تعهد می نماید و طرف پیمان شکن را توبیخ میکند .

غلاتیان باب ۳ آیه ۱۵

حزقیال باب ۱۷ آیه ۱۸-۲۰

۴۴ ) خصوصیات عهد میان  خدا و انسان کدامند ؟

الف ) خدا و انسان برابر نیستند .قوت و قدرت و عظمت خدا بی نهایت از انسان بالا تر است. انسان در مقام داد و ستد و معامله و یا چانه زدن با خدا نیست .

ب) خدا ، خود، طراح و سازنده هر عهد یست که با انسان بسته است . حق انتخاب شخصی برای هر انسان میباشد که پیشنهاد  خدا را بپذیرد یا آن را پس بزند .

۴۵ ) پیمان مشروط چیست؟

پیمان یا عهد مشروط شامل بند و تبصره ایست به این مضمون : ” اگر …………سپس……….. “

خدا در صورتی عهد خود را عملی  میکند که انسان عهد خود را نشکند و به آن عمل کند.

دوم تواریخ باب ۷ آیه ۱۴

۴۶ -پیمان و عهد بی قید و شرط چیست؟

پیمان بی قید و شرط ، وعده ایست که خدا حتی اگر انسان در ادای تکلیف خود امین نباشد ، به آن عمل میکند .و بر وعده ی بی قید و شرط خدا بنا شده است .

پیدایش باب ۲۲ آیه ۱۵-۱۸

دوم سموییل باب ۷ آیه ۱۲-۱۶

۴۷- خدا چگونه نقش خود را در ایجاد و برقراری پیمان با انسان معرفی و شناسایی میکند ؟

الف )  او خدای  عهد هاست که با انسان پیمان میبندد

این  خدا ست که به انسان مشارکت در یک رابطه پیمانی را پیشنهاد میکند . و نه بر عکس

پیدایش باب ۶ آیه ۱۸

پیدایش باب ۹ آیه ۹

پیدایش باب ۱۷ آیه ۲۱

ب ) او خدای امین در عهد هاست

خدا در پیمان خود معتبر و امین است .او هرگز پیمان شکن نیست

تثنیه باب ۷ آیه ۹

مزامیر باب ۱۱۱ آیه ۵ و ۹

ج ) او خدای پیمان های آشکار است

او با ابتکار پیشقدمی کرده ، انسان را دعوت به دخول در یک رابطه بر اساس عهد خود میکند –

تثنیه باب ۴ آیه ۱۳

مزامیر باب ۲۵ آیه ۱۴

د ) او خدای قادر به انجام عهد خویش است.

نه تنها خدا عهد خویش را بر انسان مکشوف میکند ، بلکه به ما قوت میدهد که در نام عیسی مسیح قادر به ادای آن باشیم. و این کاریست که بدون کمک و نیروی او به آن قادر نخواهیم بود.

افسسیان باب ۲ آیه ۱۱-۱۳

۴۸-  یک عهد از چه بخش هایی تشکیل شده است ؟

الف )  هر پیمانی که خدا با انسان می بندد از ۳ جزء اصلی متشکل است .

۱- متن  پیمان

۲ – خون “قربانی”  برای پیمان

۳- مهر پیمان

ب ) این عهد با هر سه شخصیت تثلیث مقدس بسته می شود .

۱- پدر طراح عهد و شرایط آن

۲- پسر ، که با خون او که برای گناهان ما ریخته شد ، واسطه در عهد میباشد و میانجی ماست

۳- روح القدس که نقش انجام دهنده شرایط را در پیمان  ایفا می کند

۴۹- منظور از متن  پیمان چیست ؟

منظور محتوا و شرایط مقتضی و وعده ها ی پیمان است . ممکن است   شامل  برکات و وعده ها و موارد  اطاعت بوده و از نتایج بی اطاعتی سخن گوید

۵۰- منظور از خون بها و قربانی پیمان چیست؟

الف ) همانطور که قبلا اشاره شد ، به واسطه هر پیمان ، حیوانی قربانی میشد تا صحت و جدیت عهد را نمایانگر باشد . مقتضای هر عهد ، با تعهد مرگ و زندگی بسته می شد .

ب) لازمه عهد قربانی بود و نیز کاهن که قربانی را به عمل رساند و واسطه این قرارداد باشد .

ج ) خون قربانی تقدیس کننده مکان پیمان نیز بود.

 ۵۱- منظور از مهر پیمان چیست ؟

مهر ، شاهدی ماندنی و محسوس و قابل مشاهده بر دوام  عهد جاری شده می باشد .نشانه ای که  یادآوری شرایط تعهد را ممکن می نمود .

۵۲- اهمیت پیمان و عهد :

الف ) عهد و میثاق از رابطه ها سخن می گوید . دو یا چند نفر در موردی توافق میکنند . وعده ها را به راحتی فراموش میکنیم اگر سعی در یاد آوری آن نداشته باشیم. پیمان نیروی الزام کننده ایست که به روابط زندگی و تضمین می بخشد که عهد ها شکسته نخواهد شد .

مراسم عروسی ، تشریفات آن ، حلقه ، آلبوم عکس عروسی ، سالگرد عروسی همه و همه نقشه ایست برای یادآوری عهد و تعهد ازدواج بین دو فرد

ب ) وقتی خدا با انسان پیمان می بندد ، از آن به عنوان متدی برای آموزاندن هدف خلقت به ما  استفاده میکند.

۵۳- عهد های خدا با انسان کدامند ؟

عهد عدن

عهد آدم

عهد نوح

عهد ابراهیم

عهد موسی

عهد داوود

عهد جدید

۵۴- چه رابطه ای بین عهد های متفاوتی که خدا با  انسان  بسته است وجود دارد ؟

خدا از طریق این عهد ها آنچه را برای  انسان در نظر گرفته است نشان می دهد . پس از اینکه انسان پی در پی  با روح شرارت و گناه خویش در رستگاری شکست  خورد ، خدا  مرحله به مرحله طرح رستگاری را برای انسان از طریق عهد های گوناگون  آشکار کرد  تا اینکه سر انجام خون بره خدا عیسی مسیح را ضامن نجات ما نمود. به این وسیله وارد عهد جدیدی با پدر شدیم  .

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید