اهمیت و نقش مردان ۹

image_pdfimage_print
اهمیت و نقش مردان 9
اهمیت و نقش مردان ۹

جلسۀ نهم

رهبری مرد خدا در خانواده

معنی رهبری در کلام خدا ریاست نمی باشد.  رهبر کسی است که خدا او را برای سرپرستی قسمتی از ملکوت خود انتخاب نموده است.  چنین شخصی با فروتنی و با ازخودگذشتگی افرادی را که خدا به او سپرده است را خدمت می کند، و آنها را به سمت انجام ارادۀ خدا رهبری و هدایت می نماید.

خداوند به مردان وظیفه و مسئولیت خاصی را از جهت رهبری عطا فرموده است.  مرد خدا این مسئولیت را جدی گرفته و انجام آنرا افتخار می داند.

عملکرد مرد خدا در خانه به عنوان رهبر

۱٫ مرد خدا مسئولیت رهبری و هدایت خانواده را به عهده می گیرد.
۲٫ مرد خدا ارادۀ خدا را برای خانوادۀ خود می داند و در آن مسیر عمل می کند.
۳٫ مرد خدا ارادۀ خدا را برای تک تک اعضای خانوادۀ خود می داند و برای هر کدام هدف دارد.  آنها را برای رسیدن به اهداف خدا یاری و هدایت می کند.
۴٫ مرد خدا شروع کننده (initiator) و عمل کننده (proactive) است تا عکس العمل (reactive) نشان دهنده.
۵٫ مرد خدا نمونۀ شخصیت مسیح می باشد و با نمونگی بر خانوادۀ خود تأثیرگذار می باشد.
۶٫ مرد خدا به خانوادۀ خود روحیه می دهد و جَوِ مثبت در خانواده ایجاد می کند.
۷٫ مرد خدا روحیۀ یکدلی را در خانوادۀ خود ایجاد می کند.

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید