یهودا باب ۱ آیه ۲۱

image_pdfimage_print
یهودا باب ۱ آیه ۲۱
یهودا باب ۱ آیه ۲۱

یهودا باب ۱ آیه ۲۱

۲۱↵ و شما که منتظر خداوند ما عیسی مسیح هستید تا او در رحمت خود، حیات جاودان به شما عنایت فرماید، خود را در محبّت خدا نگاه دارید.