افسسیان باب ۳ آیه ۲۰

image_pdfimage_print
افسسیان باب ۳ آیه ۲۰
افسسیان باب ۳ آیه ۲۰

افسسیان باب ۳ آیه ۲۰

۲۰↵ جلال بر خدایی باد که قادر است به وسیلهٔ آن قدرتی که در ما کار می‌کند، خیلی بیشتر از آنچه ما بخواهیم و حتّی تصوّر کنیم عمل کند.