اول تواریخ باب ۲۹ آیه ۱۳

image_pdfimage_print
اول تواریخ باب ۲۹ آیه ۱۳
اول تواریخ باب ۲۹ آیه ۱۳
اول تواریخ باب ۲۹ آیه ۱۳

۱۳↵ اکنون ای خدای ما، تو را سپاس می‌گوییم و نام با شکوه تو را نیایش می‌کنیم.