او به افراد ضعیف و خسته نیرو می‌بخشد.

اشعیا باب ۴۰ آیه 29

188 نمایش

او به افراد ضعیف و خسته نیرو می‌بخشد.

2 سال قبل آپلود شد

در این آلبوم