۲۳ هرکاری که می‌کنید با دل و جان انجام دهید چنانکه گویی برای خداوند کار می‌کنید، نه برای بشر. ۲۴ زیرا می‌دانید خداوند میراثی به عنوان پاداش به شما عطا خواهد کرد. چون مسیح ارباب شماست و شما غلامان او هستید.

کولسیان باب ۳ آیه ۲۳ و ۲۴

152 نمایش

۲۳ هرکاری که می‌کنید با دل و جان انجام دهید چنانکه گویی برای خداوند کار می‌کنید، نه برای بشر. ۲۴ زیرا می‌دانید خداوند میراثی به عنوان پاداش به شما عطا خواهد کرد. چون مسیح ارباب شماست و شما غلامان او هستید.

2 سال قبل آپلود شد

در این آلبوم