خداوند قوّت و سپر من است.
من بر او توکّل می‌کنم.
او مرا یاری می‌کند و خوشحال می‌سازد،
او را با سرودهای شادی سپاس می‌خوانم.

مزامیر باب ۲۸ آیه ۷

209 نمایش

خداوند قوّت و سپر من است.
من بر او توکّل می‌کنم.
او مرا یاری می‌کند و خوشحال می‌سازد،
او را با سرودهای شادی سپاس می‌خوانم.

2 سال قبل آپلود شد

در این آلبوم