شادمانی مانند دارو شفابخش است، امّا روح پژمرده انسان را بیمار می‌کند.

امثال باب ۱۷ آیه 22

178 نمایش

شادمانی مانند دارو شفابخش است، امّا روح پژمرده انسان را بیمار می‌کند.

2 سال قبل آپلود شد

در این آلبوم