خدا پناهگاه و قوّت ماست،
مددکاری که هنگام سختی فوراً به فریاد ما می‌رسد.

مزامیر باب ۴۶ آیه ۱

174 نمایش

خدا پناهگاه و قوّت ماست،
مددکاری که هنگام سختی فوراً به فریاد ما می‌رسد.

2 سال قبل آپلود شد

در این آلبوم