از خدا کمک بطلبید
و همیشه او را بپرستید.

اول تواریخ باب ۱۶ آیه 11

163 نمایش

از خدا کمک بطلبید
و همیشه او را بپرستید.

2 سال قبل آپلود شد

در این آلبوم