دربارهٔ آنچه در عالم بالا است بیندیشید، نه به آنچه بر روی زمین است.

کولسیان باب ۳ آیه 2

171 نمایش

دربارهٔ آنچه در عالم بالا است بیندیشید، نه به آنچه بر روی زمین است.

2 سال قبل آپلود شد

در این آلبوم