عیسی مسیح، امروز همان است که دیروز بوده و تا ابد هم خواهد بود.

عبرانیان باب ۱۳ آیه 8

188 نمایش

عیسی مسیح، امروز همان است که دیروز بوده و تا ابد هم خواهد بود.

2 سال قبل آپلود شد

در این آلبوم