نگرانی، شادی را از بین می‌برد، ولی سخنان خوب دل را شاد می‌سازد.

امثال باب ۱۲ آیه 25

191 نمایش

نگرانی، شادی را از بین می‌برد، ولی سخنان خوب دل را شاد می‌سازد.

2 سال قبل آپلود شد

در این آلبوم