اول سموئیل باب ۱۶ آیه ۷

image_pdfimage_print
IMG_20180826_222541_360.jpg

اول سموئیل باب ۱۶ آیه ۷

امّا خداوند به سموئیل فرمود: «تو نباید از روی قد و چهرهٔ او قضاوت کنی، من او را انتخاب نکرده‌ام. من مانند انسان به کسی نگاه نمی‌کنم. انسان به ظاهر نگاه می‌کند، امّا من به دل.»