اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۴

image_pdfimage_print
اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۴
اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۴

اول قرنتیان باب ۱۳  آیه ۴

 

محبّت بردبار و مهربان است. در محبّت حسادت و خودبینی و تکبّر نیست.