اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۵

image_pdfimage_print

 

اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۵
اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۵

اول قرنتیان باب ۱۳  آیه ۵

محبّت رفتار ناشایسته ندارد، خودخواه نیست، خشمگین نمی‌شود و کینه به دل نمی‌گیرد.