رومیان باب ۸ آیه ۲۶

image_pdfimage_print
رومیان باب ۸ آیه ۲۶
رومیان باب ۸ آیه ۲۶

 

رومیان باب ۸  آیه ۲۶

 

به همین طریق روح خدا در عین ضعف و ناتوانی، ما را یاری می‌کند؛ زیرا ما هنوز نمی‌دانیم چگونه باید دعا کنیم. امّا خود روح خدا با ناله‌هایی ‌که نمی‌توان بیان کرد، برای ما شفاعت می‌کند