عبرانیان باب ۱۲ آیه ۱

image_pdfimage_print
IMG_20180901_183416_796.jpg

عبرانیان باب ۱۲ آیه ۱

پس اکنون که گرداگرد ما چنین شاهدان امین بی‌شماری قرار گرفته‌اند، ما باید از هر قید و بندی و هر گناهی که دست و پای ما را بسته است، آزاد شویم و با پشتکار در میدانی که در برابر ما قرار گرفته است، بدویم.