رومیان باب ۱۰ آیه ۱۷

image_pdfimage_print
رومیان باب ۱۰ آیه ۱۷
رومیان باب ۱۰ آیه ۱۷

رومیان باب ۱۰ آیه ۱۷

۱۷↵ پس ایمان از شنیدن پیام پدید می‌آید و پیام ما کلام مسیح است.