رومیان باب ۸  آیه ۲

image_pdfimage_print
رومیان باب ۸  آیه ۲
رومیان باب ۸  آیه ۲

رومیان باب ۸  آیه ۲

زیرا فرمان حیات‌بخش روح‌القدس که در اتّحاد با مسیح عیسی یافت می‌شود، مرا از فرمان گناه و مرگ آزاد کرده است.