اول پطرس باب ۱ آیه ۳

image_pdfimage_print
اول پطرس باب ۱ آیه ۳
اول پطرس باب ۱ آیه ۳

اول پطرس باب ۱ آیه ۳

سپاس بر خدا، پدر خداوند ما عیسی مسیح، که به لطف بزرگ خود به وسیلهٔ رستاخیز عیسی مسیح از مردگان، تولّد تازه و امید زنده به ما بخشیده است.