اشعیا باب ۳۲ آیه ۱۷

image_pdfimage_print
اشعیا باب ۳۲ آیه ۱۷
اشعیا باب ۳۲ آیه ۱۷

اشعیا باب ۳۲ آیه ۱۷

چون همه، آنچه را که راست و درست است انجام می‌دهند. صلح و امنیّت دایمی برقرار خواهد بود.