یعقوب باب ۱ آیه ۱۹

image_pdfimage_print
یعقوب باب ۱ آیه ۱۹
یعقوب باب ۱ آیه ۱۹

یعقوب باب ۱ آیه ۱۹

بنابراین ای برادران عزیز من، این را بدانید که هرکس باید زود بشنود، دیر جواب دهد و دیر عصبانی شود.