اول پطرس باب ۲ آیه ۲۴

image_pdfimage_print
اول پطرس باب ۲ آیه ۲۴
اول پطرس باب ۲ آیه ۲۴

اول پطرس باب ۲ آیه ۲۴

مسیح شخصاً بار گناهان ما را بر دوش گرفته و آنها را بر صلیب برد تا ما هم نسبت به گناه بمیریم و برای نیکی مطلق زیست کنیم، زیرا به سبب زخمهای اوست که شما شفا یافته‌اید.