یوحنا باب ۵ آیه ۲۴

image_pdfimage_print
یوحنا باب ۵ آیه ۲۴
یوحنا باب ۵ آیه ۲۴

یوحنا باب ۵ آیه ۲۴

«یقین بدانید، هرکه سخنان مرا بشنود و به فرستندهٔ من ایمان آورد، حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد، بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است.