اول تیموتاوس باب ۴ آیه ۱۲

image_pdfimage_print
اول تیموتاوس باب ۴ آیه ۱۲
اول تیموتاوس باب ۴ آیه ۱۲

اول تیموتاوس باب ۴ آیه ۱۲

هیچ‌کس جوانی تو را حقیر نشمارد، بلکه در گفتار و کردار، در محبّت و ایمان و پاکی برای ایمانداران نمونه باش