اول تیموتاوس باب ۶ آیه ۱۲

image_pdfimage_print
اول تیموتاوس باب ۶ آیه ۱۲
اول تیموتاوس باب ۶ آیه ۱۲

اول تیموتاوس باب ۶ آیه ۱۲

در مسابقهٔ بزرگ ایمان تلاش کن و حیات جاودانی را به چنگ آور؛ زیرا خدا تو را برای آن خوانده است و در حضور شاهدان بسیار، به خوبی به ایمان خود اعتراف کردی.