عبرانیان باب ۱۲ آیه ۱۱

image_pdfimage_print
عبرانیان باب ۱۲ آیه ۱۱
عبرانیان باب ۱۲ آیه ۱۱

عبرانیان باب ۱۲ آیه ۱۱

زمانی‌که تنبیه می‌شویم نه تنها برای ما خوشایند نیست، بلکه دردناک است، امّا بعدها کسانی‌که با چنین تنبیهی تأدیب شده‌اند، از ثمرات آرامش یک زندگی نیکو بهره‌مند می‌شوند.