مزامیر باب ۳۴  آیه ۱۸

image_pdfimage_print
مزامیر باب ۳۴  آیه ۱۸
مزامیر باب ۳۴  آیه ۱۸

مزامیر باب ۳۴  آیه ۱۸

خداوند نزدیک شکسته‌دلان است و آنها را از ناامیدی نجات می‌دهد.